Oferta i cennik

Ideą szkoły Żyrafa Harry jest przekazywanie dzieciom podstaw języka, pozwalających na dużo łatwiejszy start w nauce podczas kolejnych etapów nauczania w szkole. Uczymy się w małych, stałych grupach. Szkoła skupia się na dzieciach w wieku od 3 do 12 lat z możliwością dalszej kontynuacji nauki w trybie indywidualnym.

Nauka Twojego dziecka odbywać się będzie poprzez zabawę oraz możliwie zintensyfikowaną interakcję z otoczeniem. Nauczamy w oparciu o autorski program, z wykorzystaniem licznych pomocy dydaktycznych, obcując z omawianymi przedmiotami, zjawiskami, miejscami – wszystko, aby pobudzić dzieci do lepszego przyswojenia wiedzy. 

W przypadku zajęć indywidualnych szczególny nacisk kładziemy na praktyczne aspekty zastosowania języka, rozwój wiedzy z zakresu gramatyki oraz bogactwo językowe. Słuchacz ma możliwość wniesienia swoich sugestii do omawianych treści, tak aby odpowiadały one tematycznie jego indywidualnym potrzebom.

Let's walk

Let's run

Let's swim

Let's fly

Wiek

Dzieci przedszkolne

Dzieci szkolne (klasy 1-3)

Dzieci szkolne (> 4 klasa)

Dzieci i dorośli

Czas trwania zajęć

40 minut

45 minut

50 minut

60 minut

Okres nauczania

wrzesień - czerwiec

wrzesień - czerwiec

wrzesień - czerwiec

Ustalany indywidualnie

Częstotliwość zajęć

raz lub dwa razy w tygodniu

raz lub dwa razy w tygodniu

raz lub dwa razy w tygodniu

Ustalana indywidualnie

Opłata za pojedyncze zajęcia

45 zł

51 zł

62 zł

160 zł

Opłata w 9 ratach (30/60 spotkań)

135 zł / 270 zł

152 zł / 304 zł

180 zł / 360 zł

bd

Opłata jednorazowa (30/60 spotkań)

1140 zł / 2280 zł

1270 zł / 2540 zł

1540 zł / 3080 zł

bd

Sprawdź rabaty - do 10%!

Oferty specjalne dla rodzin – przy większej ilości uczestników kursu 5% rabatu dla każdego uczestnika.
Harry respektuje kartę dużej rodziny - każdy członek rodziny, która posiada kartę może liczyć na 10% rabatu